கால்நடை-கால்நடை மருந்துகள்

  • பேனர்1
  • பேனர்2
  • பதாகை 3
  • பதாகை 4
  • பதாகை 5
கீழே பரிந்துரைக்கப்படும் கால்நடை மருந்துகள் உள்ளனகால்நடைகள்.இந்த மருந்துகள்கால்நடைகள்வாய்வழி கரைசல், போலஸ், ஊசி, ப்ரீமிக்ஸ், கரையக்கூடிய தூள் மற்றும் பல, பிரபலமான தயாரிப்புகள் உட்பட பல்வேறு அளவு வடிவங்களில் வருகின்றன.1% ஐவர்மெக்டின் ஊசி, 5% ஆக்சிடெட்ராசைக்ளின் ஊசி, டைலோசின் ஊசி, பென்ஸ்ட்ரெப் ஊசி, 2500mg அல்பெண்டசோல் போலஸ், மல்டிவைட்டமின் ஊசி, 10% அல்பெண்டசோல் சஸ்பென்ஷன், மல்டிவைட்டமின் கரையக்கூடிய தூள், 0.5% எப்ரினோமெக்டின் கரைசலில் ஊற்றப்படுகிறதுமற்றும் பல.