குதிரை-கால்நடை மருந்துகள்

  • பேனர்1
  • பேனர்2
  • பதாகை 3
  • பதாகை 4
  • பதாகை 5
கீழே பரிந்துரைக்கப்படும் கால்நடை மருந்துகள் உள்ளனகுதிரை.இந்த மருந்துகள்horseவெவ்வேறு வரசெயல்பாடுகள், உட்படஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு மருந்துகள், ஊட்டச்சத்து கூடுதல் மருந்துகள் மற்றும் பல, பிரபலமான தயாரிப்புகள்0.4%ஐவர்மெக்டின்ஜெல் வார்மர் சிரிஞ்ச், 2.5% அல்பெண்டசோல் சஸ்பென்ஷன், 10% டெக்ஸ்ட்ரான் இரும்பு ஊசிமற்றும் பல.